Click to print a copy of this page Click here for help on using these materials

Intervallene i musikk

Intervallene - dur

Intervallene - moll

Quiz 1

Quiz 2

Kryssord

Eksperimenter selv med intervallene i dur- og moll-skalaene!

Finn ut hvordan de klinger og hva de heter.

Forsøk også å danne deg et bilde av hvordan forholdet mellom intervallene er!

  Click to go on to the next screen