Click here for student and other user information Click here for teacher information Click to print a copy of this page Click here for help on using these materials

Hel- og halvslutninger

Eksperimenter selv med hel- og halvslutninger i dur- og moll!

Finn ut hvordan de klinger og hva de heter.

Tren på å kjenne igjen de forskjellige slutningene!

Click to go to the menu Click for the keywords related to this material Click for more information   Click to go on to the next screen