trell.org

Emner i informasjonsteknologi for videregående skole

Datamodellering - tips og oppgaver
Fra enkle til kompliserte modeller. Tips for datamodellering og for kontroll av modellene. Oppgaver av ulik vanskelighetsgrad, noen med fasit.
Datamodellering - videregående oppgaver
Noe mer kompliserte modeller. Her må man bl.a. kjenne til muligheten for at det kan være flere roller samtidig mellom entiteter.
Binære og hexadesimale tall
Enkel oversikt
Multimediekurs Multimediekurset vil snart utgå fordi flash fases ut i nettlesere og ellers.
- et kurs i å forstå og bruke disse tallsystemene som blir benyttet i forbindelse med datamaskiner, programmering og web-design.
Access tips
Finne ut om tall er delelig på 10 - Velge parameter ved hjelp av skjema - Skrive ut faktura fra skjema - Opptelling - I stedet for Teller/Autonummer - Summere data fra et underskjema - Nummerere linjer - Beregne plassering i en resultatliste - Oppdatere en lagerbeholdning
Modelator tips
Hjelp for vanlige problemer med Modelator 4.0