Ludwig van Beethoven
- Quiz 1

Kryss av for riktig svar etter hvert spørsmål. Alle oppgavene må besvares. Tilslutt får du en oppsummering av riktige og gale svar, med poengsum!

1. Beethoven er født i:
1768 1770 1775 1777
2. Beethoven døde i:
1820 1824 1827 1829
3. Hvilket av følgende utsagn kan sies å være sant:
Beethoven var en brobygger mellom romantisk og nyere tid.
Beethoven var en brobygger mellom renessanse og romantisk tid.
Beethoven var en brobygger mellom barokk og wienerklassisisk tid.
Beethoven var en brobygger mellom klassisk og romantisk tid.
4. Beethovens produksjon deles gjerne inn i tre perioder:
I den første perioden imiterer han Haydn. I den andre perioden videreutvikler han Haydns prinsipper. I den tredje perioden forlater han disse prinsippene helt.
I den første perioden er han tydelig avhengig av den klassiske tradisjon. I den andre perioden utvikler han en sterkt personlig stil preget av et intenst uttrykksbehov. I den tredje perioden blir uttrykket mer meditativt, tonespråket mer konsentrert og abstrakt.
I den første perioden imiterer han Haydn og Mozart. I den andre perioden forbedrer han alle kjente komposisjonsprisipper. I den tredje perioden vender han tilbake til sin tidligere, enkle stil.
I den første perioden er musikken hans preget av vennlighet. I den andre perioden blir han mer selvstendig, ofte kranglete. I den tredje perioden fører Beethovens døvhet til at musikken blir vanskelig å forstå.
5. Beethovens musikk er ofte preget av følgende:
Store kontraster i stemning og uttrykk.
Lange, monotone avsnitt.
Hyppig repetisjon av like formdeler.
En diverterende, underholdende karakter.
6. Beethoven bruker:
Klangfarge som formskapende hovedelement.
Rytme som formskapende hovedelement.
Dynamikk som formskapende hovedelement.
Instrumentering som formskapende hovedelement.
7. Beethovens musikk uttrykker:
En generell følelse av velvære.
Tilhørighet til datidens adel.
Individets personlighet på en dramatisk måte.
En opphevelse av selvet i et kosmisk intet.
8. Studer notebildet og lytt til et utdrag fra Symfoni nr 3 i Ess-dur, "Eroica", 2. sats.
Hvilket utsagn er galt :
Beethoven var meget detaljert i utforming og notasjon av dynamiske nyanser.
Beethoven la liten vekt på detaljene, men konsentrerte seg om de store linjene.
Beethoven var en av sin tids største orkestratorer.
Beethoven utformet nye klanger og teksturer.
9. Beethovens Symfoni nr 3, "Eroica" er komponert i 1803-04. Hvor lang er ofte en fremføring av symfonien? hint
Ca 15 minutter
Ca 25 minutter
Ca 35 minutter
Ca 50 minutter
10. Lytt til begynnelsen på Symfoni nr 3 i Ess-dur, "Eroica", 1.sats.
Vil du si at Beethovens musikk i hans midtre periode preges av: hint
Et musikalsk materiale som med tvingende nødvendighet nærmest former seg selv.
En uvanlig grad av økonomi, da han utnytter kun et meget begrenset materiale.
En stor mengde med kontrasterende materiale som organiseres i et enhetlig og samlet hele.
Nye og uorganiske formtyper som revolusjonerende peker frem mot nyere tid.
11. Lytt til et utdrag fra Strykekvartett nr 14 i Ciss-moll, komponert i 1825-26.
Beethovens tredje periode preges av følgende, men ett av utsagnene er galt:
Musikken har et mindre kontrapunktisk preg.
Musikken får en mer meditativ karakter.
Deler av musikken kan virke som nedskrevne improvisasjoner.
Variasjonsprinsippet blir viktigere enn tidligere.
12. Blant Beethovens viktigste komposisjoner kan regnes:
symfoniene, klaversonatene og strykekvartettene.
sanger, konsertene og strykekvartettene.
kantater, operaer og strykekvintetter.
symfoniene, ouverturer og marsjer.

Her kan du sjekke svarene dine, eller du kan blanke alle svarene og begynne på nytt.

Fortsett gjerne med en quiz om 1. sats fra Beethovens 5. symfoni.